FORGOT YOUR DETAILS?

การประกอบเตียงไม้สัก,เตียงนอนไม้สักด้วยตัวเองโดยท่านสามารถประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้เพี่ยงแค่ท่านต้องมีอุปกรณ์ช่างดังนี้
1.ตะปูเกลียวสำหรับติดตั้งบานพับประตูบ้าน ขนาด 1 นิ้ว
2.สว่าน ,ดอกสว่านเป็นไขควงแฉก

ขั้นตอนการประกอบเตียง
  1.เอาส่วนหัวเตียงตั้งพิงกับผนังห้อง แล้วนำส่วนข้างเตียงด้านขวาสอดตรงขาหัวเตียง
สอดเข้าไปให้สุด แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว 1ตัวให้แน่น
นำส่วนท้ายเตียงมาสอดเข้ากับขาเตียงด้านขวาให้สุด แล้วยึดตะปูเกลียว 1ตัวให้แน่น
นำส่วนข้างเตียงด้านซ้ายมาสอดกับหัวเตียงและท้ายเตียง แล้วยึดตะปูเกลียว 1ตัวให้แน่น
จากนั้นขยับเตียงให้มุมของทุกด้านได้ 90 องศา แล้วใช้ตะปูเกลียวยึดรูที่เหลือทั้งหมดที่มีให้แน่น

 2.นำไม้คานมาวางสอดข้างเตียงทั้ง 2 ด้าน โดยสอดให้ตรงกับหมายเลขที่เราทำไว้ โดยให้ใส่ไม้คาน
ส่วนตรงกลางก่อน แล้วจึงใส่ ส่วนข้างล่างแล้วก็ข้างบน ข้างไหนก่อนก็ได้ ตามรูปที่แนบมา

3.นำไม้กระดานมาเรียงบนเตียงโดยเรียงจากซ้ายไปขวา โดยเราจะเขียนหมายเลขเอาไว้
ให้เรียงจาก1,2,3..  จนเต็ม    ในกรณีที่ไม้กระดานแผ่นใดแผ่นนึงไม่เข้าล๊อก
ก็ควรขยับหรือ สลับแผ่นกระดานกับแผ่นอื่น

4. เช็คความเรียบร้อยของงาน ใช้ผ้าชุ๊บน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นกระดานเตียง
ส่วนหัวเตียงข้างเตียงและท้ายเตียงให้ใช้ผ้าแห้งกับน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์
ในการทำความสะอาด แล้วก็เอาที่นอนวาง จบข่าว

 

TOP